30. 10. 2016

Ako chutí Tilgnerka

Škola ktorá spája základku, osemročné a bilingválne gymnázium pripravila dňa 13. septembra 2016 netradičný deň otvorených dverí pod názvom „Ako chutí Tilgnerka!“. 35 žiackych stanovíšť ponúkalo a prezentovalo deťom, rodičom a verejnosti v bratislavskej Karlovke, čo je podľa nich zdravý životný štýl. Voda k nemu neodmysliteľne patrí, preto sme sa tejto nevšednej aktivity zúčastnili. Na našom vodárenskom stanovišti deti súťažili, dodržiavali pitný režim vďaka cisterne s pitnou vodou a testovali vodu aby napokon zistili, že najlepšia je tá z vodovodu.

Podujatie organizovala Spojená škola Tilgnerova v Karlovej Vsi v Bratislave

https://tilgnerka.edupage.org/