O nás

 

Nadácia BVS podporuje aktivity a projekty, ktoré úzko súvisia s vodou a realizujú sa na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ide o vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Nadácia BVS zároveň podporuje rozvoj vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Finančnú či materiálnu pomoc prideľuje v súlade so štatútom a na základe odsúhlasenia správnou radou. Nadácia BVS vznikla v roku 2009.

 

Ľudia

Správna rada: Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, Ing. František Sobota, Ing. Radoslav Daniš

Dozorná rada: Richard Dírer, Ing. Štefan Elek

 

Výročné správy