Venujte nám 2%

Dovoľte nám požiadať Vás, aby ste venovali 2% z dane Nadácii BVS. Aj vďaka Vašej podpore môžeme realizovať vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktorými sa snažíme prehlbovať záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu. Aktivity organizujeme v spolupráci s partnermi na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Ďakujeme!

 

Ako na to?

2% (resp. 3%) z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Vyberte si možnosť a použite príslušné tlačivá:

1. SOM ZAMESTNANEC. Čo mám urobiť?

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

2. SOM FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie/ živnostník

 

3. SOM PRÁVNICKÁ OSOBA (firma) 

 

Ak chce dobrovoľník poukázať 3 % z dane z príjmu, priloží:

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

Údaje o nás – prijímateľovi 2%

Názov: Nadácia BVS

Právna forma: nadácia

IČO: 42172446

Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

 

Viac info k poukázaniu 2% z dane: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/