Venujte nám 2%

 

O Z N A M
 V roku 2018 Nadácia BVS nie je zaradená do oficiálneho Zoznamu prijímateľov z Komory notárov SR, takže v roku 2018 nemôže prijímať 2 % z dane z príjmu.

 

 

Chceme Vás požiadať, aby ste venovali 2% z dane Nadácii BVS. Aj vďaka Vašej podpore môžeme realizovať vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktorými sa snažíme prehlbovať záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu. Aktivity organizujeme v spolupráci s partnermi na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Ďakujeme.

 

Ako na to?

2% (resp. 3%) z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Vyberte si možnosť a použite príslušné tlačivá:

1. SOM ZAMESTNANEC. Čo mám urobiť?

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

2. SOM FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie/ živnostník

 

3. SOM PRÁVNICKÁ OSOBA (firma) 

 

Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu a k Vyhláseniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017 (vystaví organizácia, u ktorej ste realizovali dobrovoľnícku činnosť).

 

Údaje o nás – prijímateľovi 2%

Názov: Nadácia BVS

Právna forma: nadácia

IČO: 42172446

Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

 

Viac info k poukázaniu 2% z dane: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/