Kontakt

 

Nadácia BVS

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 42172446

DIČ: 2022883005

tel.: +421 2 48 253 257

e-mail:  maria.stepanovska@bvsas.sk