Kontakt

 

Nadácia BVS

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 42172446

DIČ: 2022883005

tel.: +421 2 4825 3160

e-mail:  slavka.vargova@bvsas.sk