19. 04. 2021

Aktivity

 

Podporujeme vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity a projekty, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Pozornosť zameriavame na rozvoj vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Spolupracujeme so základnými školami, strednými odbornými školami, vysokými školami, s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami.

 

Zapájame zamestnancov

Sme radi a oceňujeme, že zamestnanci BVS, a.s., dokážu svojím prístupom nielen k práci, ale aj mimo nej, prevziať na seba časť spoločenskej zodpovednosti.

 

Pravidelne darujeme krv

Nadácia každoročne organizuje kolektívne darovanie krvi pre zamestnancov BVS, a.s., a jej dcérskej spoločnosti BIONERGY, a.s.

 

Staráme sa o životné prostredie

Naším zámerom je spoločne pomôcť a prispieť k skvalitneniu životného prostredia. Preto sa zamestnanci a ich rodinní príslušníci každoročne zapájajú do zbierania odpadkov v okolí Dunaja, či zdrojov pitnej vody a objektov BVS.

 

Jarné čistenie brehov Malého Dunaja


Nadácia BVS na festivale Hory a mesto v BORY MALL


Darovanie krvi zamestnancami BVS


Darovanie krvi v NTS Ružinov

Opätovne sme zorganizovali spoločné darovanie krvi našich zamestnancov


Grantový program Naučme sa viac o vode

Podporili sme 18 školských projektov o vode


Nové lopty do škôl

Nadácia BVS podporuje zdravý životný štýl a pitný režim na školách


Zapojili sme sa do Jarného upratovania brehov Dunaja

Nadácia BVS je každoročne partnerom podujatia Jarné upratovanie bratislavských brehov Dunaja.


Boli sme na festivale Hory a mesto

Naše Centrum pitnej vody ste mohli nájsť 23. marca 2018 na medzinárodnom filmovom festivale Hory a mesto. Detským návštevníkom sme ukázali, ako súvisí kolobeh vody v prírode s dostatkom pitnej vody.


Posolstvo vody

Podporili sme vydanie knihy pre deti, ktorá im ponúka dôkazy o tom, že voda je živá, a vzbudzuje záujem skúmať ju.


Festival svetla 2016

Svetelné inštalácie oživili históriu Bratislavy a Dunaja, ku ktorej patrí aj 130 rokov existencie mestského vodovodu.


Ako chutí Tilgnerka

Deťom záleží na tom čo jedia a čo pijú. Na netradičnom dni otvorených dverí predstavili deti z Tilgnerovej školy svoje znalosti v oblasti zdravého životného štýlu karloveskej verejnosti.


Ekologický čin školy

Vďaka projektu zrealizovalo viac ako 500 detí svoj vlastný ekologický čin zameraný na vodu.