04. 10. 2019

Darovanie krvi zamestnancami BVS

V septembri 2019 mali zamestnanci BVS a jej dcérskych spoločností opätovne možnosť darovať krv. Túto dobrovoľnícku aktivitu Nadácia BVS organizuje pravidelne už niekoľko rokov. Ďakujeme mobilnej výjazdovej jednotke z Národnej transfúznej stanice Ružinov, ktorá odbery vo Vodárenskom múzeu zrealizovala a predovšetkým ďakujeme všetkým odhodlaným darcom za tento humánny krok.