11. 07. 2016

Ekologický čin školy

Cieľom projektu s podtitulom „Voda okolo nás“ bolo vzbudiť v deťoch záujem o vodu tak, aby pocítili jej vzácnosť a nevyhnutnosť pre svoj život a pre prírodu. Projekt bol spustený 22.3.2016 na Svetový deň vody a trval do 31.5.2016, Deň otvárania studničiek. V priebehu dvoch mesiacov sa do projektu zapojilo vyše 500 detí MŠ a ZŠ z bratislavského kraja s ľubovolným ekologickým činom (napríklad aktivity v prírode, vzdelávacie projekty, tvorivé a výtvarné činnosti…). Najlepšie projekty boli odprezentované a ocenené v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2016.

Projekt realizovalo OZ SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu.

http://www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/ekologicky-cin-skoly/