03. 01. 2019

Grantový program Naučme sa viac o vode

Nadácia BVS v roku 2018 prostredníctvom Grantového programu Naučme sa viac o vode podporila pravidelnú a dlhodobú výučbu o vode a vodárenstve na školách. Podporu svojho projektu v hodnote 500 € získalo 18 vybraných základných škôl na území obchodného pôsobenia BVS. Grantové projekty sa zameriavajú na osvetu o vode a vodárenstve formou vzdelávania, exkurzií, zážitkového učenia, podpory pitného režimu na škole či vodozádržných opatrení v areáli školy.