21. 03. 2018

Opäť sme boli súčasťou Jarného upratovania brehov Dunaja

 

Nadácia BVS je každoročne partnerom podujatia Jarné upratovanie bratislavských brehov Dunaja. Táto akcia sa tento rok uskutočnila 7. 4. 2018. V Bratislave sa čistili viaceré úseky Dunaja, ako zobrazuje plagát. Aktivita je v Bratislave obľúbená, čistených lokalít každoročne pribúda. Zapájajú sa do nej bratislavské mestské časti, environmentálne zamerané organizácie a firmy. Zamestnanci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., zamestnanci jej dcérskych spoločností Infra Services, a. s. a BIONERGY, a. s., ich rodinný príslušníci a priatelia sa rozhodli čistiť od odpadkov brehy Karloveského ramena.