22. 10. 2018

Nové lopty do škôl

Nadácia BVS podporuje zdravý životný štýl a zdravý pitný režim mladých ľudí. V roku 2018 sme sa zamerali na základné školy. Vybrali sme 21 aktívnych základných škôl na území obchodného pôsobenia BVS, ktoré sa zúčastňujú exkurzií do objektov BVS a ktorým záleží na osvete o vode a vodárenstve medzi žiakmi. Školám sme odovzdali nadačný dar – športové lopty, značkové pitné fľaše a darčekové poukážky. BVS chce týmto spôsobom podporiť a popularizovať šport medzi žiakmi, posilniť ich telesnú kondíciu a pestovať zdravé návyky, ku ktorým patrí aj pitný režim. Aj takto si budujeme osobné vzťahy so školami a rozvíjame spoluprácu s nimi.