Grantový program Zelený región

Grantový program Naučme sa viac o vode 2021

Nadácia BVS na festivale Hory a mesto v BORY MALL

Darovanie krvi zamestnancami BVS

Darovanie krvi v NTS Ružinov

Grantový program Naučme sa viac o vode

Nové lopty do škôl

Zapojili sme sa do Jarného upratovania brehov Dunaja

Boli sme na festivale Hory a mesto

Posolstvo vody

Nadácia BVS, 2022