Nové lopty do škôl

Zapojili sme sa do Jarného upratovania brehov Dunaja

Boli sme na festivale Hory a mesto

Posolstvo vody

Festival svetla 2016

Ako chutí Tilgnerka

Ekologický čin školy

Nadácia BVS, 2023